Thay đổi giấy phép Kinh doanh

THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CNĐKKD

Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một nhu cầu thực tế để Doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.
Quý Doanh nghiệp sẽ được cung cấp các giải pháp tối ưu hóa những dịch vụ hoàn hảo trong thời gian nhanh nhất với mức phí rẻ nhất nhằm phục vụ hiệu quả cho việc kinh doanh.
Hoàng Hân cử người trực tiếp tư vấn qua điện thoại theo yêu cầu của quý Doanh nghiệp nhằm giúp Doanh nghiệp quyết định sao cho phù hợp với nội dung thay đổi.

 

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CNĐKKD: 

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thời gian ngày làm việc

 

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

- 1 ngày soạn hồ sơ
- 3 ngày có giấy phép mới
- 1 ngày bàn giao giấy ĐKKD.

 

Thay đổi vốn kinh doanh

 

Thay đổi thành viên

 

Thay đổi cổ đông sáng lập

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

Thay đổi trụ sở (cùng quận)

 

Thay đổi trụ sở (khác quận)
* Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
* Khắc dấu tròn và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia.
* Đăng bố cáo điện tử
* Chốt thuế tại cơ quan Thuế cũ
* Đăng ký kê khai thuế tại quận mới


- 1 ngày soạn hồ sơ
- 3 ngày có giấy phép mới
- 1 có con dấu mới.
- 10-15 ngày có phiếu chuyển.

 

Thay đổi tên doanh nghiệp (không khắc dấu)

- 3 ngày có giấy phép mới

 

Thay đổi tên doanh nghiệp (có khắc dấu)
* Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
* Khắc dấu tròn và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia.

- 1 ngày soạn hồ sơ
- 3 ngày có giấy phép mới
- 1 có con dấu mới.
- 1 ngày bàn giao giấy ĐKKD.

 

Chuyển đổi loại hình doanh nghệp (không khắc dấu)

- 5 ngày có giấy phép mới

 

Chuyển đổi loại hình doanh nghệp (có khắc dấu)
* Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
* Khắc dấu tròn và đăng tải mẫu dấu lên Cổng thông tin quốc gia.

- 1 ngày soạn hồ sơ
- 5 ngày có giấy phép mới
- 1 có con dấu mới.
- 1 ngày bàn giao giấy ĐKKD.

 

Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- 3 ngày có giấy phép mới

 

Thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- 3 ngày có giấy phép mới

 

Giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên sở
(Trả Giấy phép kinh doanh, con dấu)

- 20 ngày

 

Giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên thuế + trên sở
(Khóa mã số thuế, trả Giấy phép kinh doanh, con dấu)

- 30 ngày

 

Giái thể doanh nghiệp chưa mua hóa đơn
* Hồ sơ tại cơ quan Thuế
* Quyết toán + Báo cáo tài chính
* Hồ sơ tại Sở KH&ĐT và Công An
* Bố cáo giải thể
- thời gian tùy Quận

 
 
 
 

Giải thể doanh nghiệp đã mua hóa đơn
* Hồ sơ tại cơ quan Thuế
* Quyết toán + Báo cáo tài chính
* Hồ sơ tại Sở KH&ĐT và Công An
* Bố cáo giải thể
- thời gian tùy Quận