Dịch vụ Lập báo cáo tài chính

Thời gian nộp báo cáo tài chính của năm 2017 và quy định xử phạt sai phạm Thời gian: Tất cả các công ty/doanh nghiệp đang hoạt động phải nộp báo cáo tài chính của năm 2017 trước ngày 30/03/2018 Xử phạt: Theo khoản 2 điều 10 nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành...

Chi tiết