Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp

1. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÁC THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP DO TRÍ VIỆT THỰC HIỆN GÓI 1 1.200.000VNĐ 1.Thành lập công ty: GP + MST + Con Dấu. 2.Đăng bố cáo trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. 3.Thông báo mẫu con dấu trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia. GÓI 2 1.700.000VNĐ...

Chi tiết

Hướng dẫn trình tự Thành lập doanh nghiệp

Ngày 26/11/2014, Luật Doanh nghiệp sửa đổi đã được Quốc hội biểu quyết thông qua thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 . Trên cơ sở kế thừa và tiếp tục phát huy những kết quả và tác động tốt của các cải cách trong Luật Doanh nghiệp 1999 và Luật Doanh nghiệp 2005, đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập của quy định hiện hành và thể chế hóa các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, Luật Doanh nghiệp 2014 đã...

Chi tiết