Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2

Về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.4, ứng dụng eTax phiên bản 1.4.2, Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 2.8, Ứng dụng nhận tờ khai mã vạch (NTK_TMS) phiên bản 2.5.4 >> Tải phần mềm HTKK 3.8.2 và iTaxViewer 1.4.4 >> Nâng cấp p hần mềm HTKK 4.0...

Chi tiết

Tải miễn phí phần mềm kế toán MISA

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính kế toán cho mọi loại hình doanh nghiệp, thuộc mọi lĩnh vực. Đối với lĩnh vực Thương mại, dịch vụ: MISA SME.NET giúp doanh nghiệp theo dõi tốt các khoản doanh thu, chi phí, công nợ và tự động tính lợi nhuận theo từng phòng ban/ bộ phận, giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng bộ phận. Đối với lĩnh vực sản xuất, xây lắp: MISA SME.NET giúp doanh nghiệp tính giá thành sản phẩm...

Chi tiết